Privatumo politika paklausimus, prašymus, skundus siunčiantiems asmenims

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 m. spalio 21 d.

UAB „Omberg group“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

  Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 9 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą

  Mes esame: UAB „Omberg group“;
  Mūsų juridinio asmens kodas yra: 303566387;
  Mūsų adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius;
  El. pašto adresas: [email protected];
  Tel. Nr.: +370 648 03933.

 3. Kodėl renkate informaciją apie mane? Koks yra informacijos apie mane rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas?

  Duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo tikslas

  Duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo teisinis pagrindas

  • kad galėtumėme tinkamai administruoti gautas užklausas, prašymus ir skundus, rengti atsakymus į juos
  • mes turime teisėtą interesą administruoti gaunamus prašymus, skundus, paklausimus bei rengti atsakymus į juos (BDAR 6 str. 1 d. f p.), o kiek tokie prašymai, paklausimai, skundai susiję su sudarytos sutarties vykdymu ar noru sudaryti sutartį – tokių prašymų, paklausimų ar skundų administravimas būtinas mūsų sudarytų sutarčių tinkamam vykdymui ar galimybės sudaryti su Jumis sutartį įvertinimui (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
  • mums taikoma teisinė prievolė saugoti bendrovės veiklos dokumentus
  • Jūsų asmens duomenys reikalingi mums taikomų teisinių prievolių bendrovės veiklos dokumentų archyvavimo srityje (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
  • savo teisėtų interesu gynybai – jei tai būtų reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime panaudoti gindami savo teisėtus interesus, įskaitant reputaciją, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose kompetentingose institucijose
  • mes turime teisėtą interesą ginti savo teises bei interesus teismuose, arbitražuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
 4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

  Pateikdami paklausimą pasinaudodami mūsų svetainės užklausos forma, mūsų svetainėje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais ar paštu turėtumėte mums nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinį duomenį, paklausimo temą bei paklausimui aktualią informaciją. Pateikus paklausimą, Jūsų gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie Jus, kad galėtume tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą.

 5. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

  Jautri informacija (informacija apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją) apie Jus nėra renkama ir, jei ji nėra aktuali Jūsų pateiktam ar planuojamam pateikti skundui, prašymui ar užklausai, prašome jos neteikti. Jei vis dėl to tokia informacija bus pateikta, laikysime, kad davėte mums sutikimą šios informacijos tvarkymui (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

 6. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

  Informacija apie Jus gali būti perduota:

  • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, teismams (arbitražams), ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, kiek tai būtina teisinei pagalbai gauti ar teisėtų interesų gynybai;
  • antstoliams, kiek tai reikalinga teisės aktų nustatytų pareigų vykdymui ar teismų sprendimų / ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų sprendimų vykdymui;
  • mūsų paslaugų teikėjams – komunikacines (el. pašto), duomenų saugyklų, klientų valdymo platformų paslaugas teikiančioms įmonėms.

 7. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

  Jūsų informacija bus saugoma:

  • jei jūsų užklausą susijusi su sutartimi kurią esame sudarę ar planuojame sudaryti – ją saugosime 10 metų po sutarties pabaigos;
  • jei mums pateikėte skundą, prašymą ar kitokią užklausą, kuri nėra susijusi sus sutarties sudarymu ar vykdymu, ją saugosime 1 metus nuo sprendimo mūsų bendrovėje priėmimo;
  • teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms ar teisėsaugos institucijoms teikiami dokumentai saugomi 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo;
  • teismų vykdomieji raštai, antstolių patvarkymai saugomi 10 metų po mokėjimų pabaigos.

 8. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

  Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 9 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys:

  • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
  • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
  • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
   • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu
   • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
   • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
   • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
   • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
  • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • nesutikti su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir saugojimu mūsų bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
  • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
  • bet kuriuo metu atšaukti Jūsų asmens duomenų tvarkymui duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

 9. Kaip galite man padėti?

  Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į jį el. paštu [email protected].